Redimensionner les textes:
 • A A A
 • Des associations de personnes handicapées réclament la nomination d’un nouveau SE

  Lis moi avec webReaderEcoutez
  Trois représentants d’associations de personnes handicapées exigeant avec fougue la nomination du Secrétaire d’Etat

  Trois représentants d’associations de personnes handicapées exigeant avec fougue la nomination du Secrétaire d’Etat

  C’est le vendredi 12 août 2016, dans les locaux de Christian Blind Mission (CBM) à Delmas 48 que s’est tenue la rencontre avec la presse autour de la nomination d’un nouveau Secrétaire d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées. 13 associations de personnes handicapées ont en effet élevé la voix pour dénoncer la vacance de ce poste qui dure depuis près de cinq mois, qui peut s’avérer inopportune dans la continuité des actions qui doivent être menées pour l’intégration des personnes vivant avec un handicap.

  Se basant sur le cadre juridique pour la protection des personnes handicapées, sur les acquis du secteur du handicap et ce qu’il reste à accomplir, sur l’apport des personnes handicapées à l’économie nationale, considérant également les capacités des personnes en situation de handicap révélées à diverses occasions notamment dans les domaines du sport et de la culture, les panélistes ont plaidé pour la nomination d’une personne honnête, compétente et capable de défendre leurs droits.

  C’est, selon eux, de la responsabilité de l’Etat de faire appliquer les différents textes de loi garantissant les droits humains dont doivent jouir les personnes handicapées. Voici la note de presse lue à l’occasion :

   

  Nòt Pou Laprès

  Pou atire atansyon Leta Ayisyen sou nesesite nominasyon Sekretè Deta pou Moun Andikape a.

   

  NOMINASYON SEKRETÈ DETA POU MOUN ANDIKAPE A

  (Dèlma, 12 Daout 2016) – 13 òganizasyon pou moun andikape nan pòtoprens ak nan vil ki anviwone l yo (OEDHH, GAESMH, AHSEP, OHAP, APHAP, OJPE, AFAS, CNDDH, ANEE, ASSODHAP, CCAPH, CHHL, ASHOG) mande pou Leta Ayisyen nome prese prese nouvo Sekretè Deta pou Moun Andikape a nan Biwo Sekretè Deta pou Entegrasyon Moun Andikape yo (BSEIPH).

   

  Lè nou konsidere Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun ki garanti libète ak egalite tout moun san distenksyon ;

  Lè nou konsidere Konvansyon Relatif sou dwa Moun Andikape yo ke peyi Dayiti siyen ak ratifye ki rekonèt nan atik 19 li a dwa moun andikape yo genyen pou viv tankou moun ak entegrasyon yo nan sosyete a ;

  Lè nou konsidere dokiman Politik Nasyonal Pou Moun Andikape a Ministè Afè Sosyal ak Biwo Sekretè Deta pou Entegrasyon Moun Andikape a (BSEIPH) ekri e pibliye ;

  Lè nou konsidere Lwa sou Entegrasyon Moun Andikape yo an Ayiti nan atik 3 a ki bay leta ayisyen ak sosyete a responsabilite yo vizavi moun andikape yo;

  Lè nou konsidere reyalizasyon anpil moun andikape ap fè nan peyi a nan zafè komès, edikasyon, la kilti ak espò (egzanp, non-vwayan David Dely – Digicel Stars 2015);

  Lè nou konsidere travay odit aksebilite sou batiman piblik yo ke BSEIPH ak CBM ap fè andan peyi a pou fasilite aksebilite biwo sa yo ak tout moun, menmjan ak pou moun andikape yo ki bloke;

  Lè nou konsidere èd BSEIPH konn bay elèv ak paran moun andikape yo pou antre lekòl la ki bloke;

  Lè nou konsidere kijan anpil patnè ekstèn enterese pou apiye finansyèman aktivite moun andikape nan peyi a atravè Biwo Sekretè Deta pou Entegrasyon Moun Andikape a (BSEIPH);

  Lè nou konstate gwo vid enstitisyonèl sa ki kreye anndan Biwo Sekretè Deta pou Entegrasyon Moun Andikape a (BSEIPH) akòz nominasyon Sekretè Deta a ki pa janm fèt la;

  Lè nou konstate leta ayisyen bay plis atansyon nan nome lòt Sekretè deta anndan peyi a alòske li pa janm nome pou moun andikape yo;

   

  Nou menm, òganizasyon moun andikape ak pou moun andikape nan pòtoprens ak nan vil ki anviwone l yo, ki sonje nan tan lakoloni, zak maspinay ak jan yo tap koupe latcha esklav revòlte yo; nou menm, ki sonje ke se jis en Me 2007 peyi dayiti resi gen yon Biwo pou Moun Andikape yo ki reprezante preske 11% nan popilasyon an sitou apre goudougoudou 12 Janvye 2010 la, pandan nou konstate anpil moun andikape ki pa ka ale nan biwo a pou resevwa èd yo te konn jwenn epi patnè biwo a ki gen aktivite yo bloke paske pa gen yon nouvo Sekretè Deta ki nome, nou menm nan òganizasyon pou moun andikape yo, nou di konplo pou elimine Biwo Sekretè Deta pou Entegrasyon Moun Andikape a (BSEIPH) pap pase paske nou estomake pa sitiyasyon sa ki se yon kle kou pou sektè andikape a.

   

  Se sak fè nap mande leta ayisyen pou li pran bon jan dispozisyon pou nome prese prese yon nouvo Sekretè Deta pou Moun andikape yo nan Biwo Sekretè Deta pou Entegrasyon Moun Andikape a (BSEIPH). Yon nominasyon ki dwe fèt nan transparans ak yon moun andikape ki konn sektè andikape a byen, ki kredib, onèt epi ki gen kapasite pou defann dwa tout moun andikape yo.

   

  Si sa pa rive fèt jan nou mande l la, nou prevwa òganize nan semen kap vini yo plizyè mobilizasyon nan lari pòtoprens pou n fè leta ayisyen respekte dwa moun andikape yo nan peyi a, dwa pou nou gen moun ki reprezante nou anndan leta a, ki se Sekretè Deta a. Si se pa sa, nap kòmanse fè sit-in, mach ak manifestasyon manch long san rete.

   

  Mèsi.

  Asosyasyon ki siyen nòt sila: OHAP, APHAP, OJPE, AFAS, CNDDH, ANEE, ASSODHAP, CCAPH, CHHL, ASHOG, OEDHH, GAESMH, AHSEP